Sopprummet

Vi vill uppmärksamma alla boende om att tänka på var de slänger soppor i vårt miljörum. 

Det har på den senare tiden förekommit mycket soppor på golvet och soppor i fel containers. Vi har även haft möbler och vitvaror som har lämnats. Det är viktigt att varje boende tar sitt ansvar och slänger saker på korrekt sätt, om det är möbler så skall det lämnas på en återvinningscentral och brännbart avfall skall lämnas i containers för brännbart. När det lämnas felaktigt medför det kostnader för föreningen, vilken i sin tur lämnar mindre pengar som kan användas till fastigheten. 

Om ni är osäkra på hur avfallet skall hanteras så finns en guide på dörren till miljöhuset.