Status kring radiatorerna

Som tidigare har förklarats har vi för tillfället problem med våra radiatorer, både på det sätt att det har varit problem med att få värme till dem samt som vissa radiatorer har börjat läcka vatten. För att åtgärda detta har styrelsen varit i kontakt med både HSBs egna tekniker samt HSBs underleverantör Climacare. Än så länge har dessa aktörer inte kunnat komma på vad som har orsakat problemet, varpå Climacare därmed har stängt av pumpen för att minska risken för fler skador. Det kommer därmed ingen värme till radiatorerna för tillfället medan denna pumpen är avstängd. 

Styrelsen har för att påskynda processen varit i kontakt med vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar, då vi ansåg att utredningen från HSB tog för lång tid. Länsförsäkringar kommer nu ta över ärendet och kommer imorgon för att utreda vad som kan ha orsakat problemet. 

Vi i styrelsen vill understryka att vi förstår att detta är ett ärende som behöver utredas så snabbt som möjligt, varpå vi aktivt jobbar med att lösa situationen så snabbt och så bra som vi kan. Vi hoppas att ni har förståelse för denna situation, varav styrelsen just nu försöker få bukt på problemet.

Det som ni som boende kan göra just nu i denna situationen är:

Stänga av ert element så att termostaten står på 0 Vara vaksamma och se över era element så att de inte läcker Göra felanmälan så snabbt som möjligt ifall ni upptäcker en vattenläcka Hålla koll på hemsidan för att fortlöpande bli uppmärksammade om ny information