Styrelsearbete i Täckdiket 3

Inför i maj planerade Årsmöte 2023 med val av styrelseledamöter och representanter söker vi Dig som bor i Brf Täckdiket 3. Som bostadsrättsinnehavare har vi alla ett gemensamt ansvar att
periodvis arbeta för att vår förening skall vara en fortsatt trivsam och trygg förening att leva och bo i.

Vill du som boende och ägare av din bostadsrätt bland annat bevaka dina ekonomiska intressen genom att delta i föreningens olika funktioner såsom styrelsearbete, revision, valberedning? Har du goda idéer och vill dela med dig av erfarenheter och kunskaper? Hör av dig till oss.

Nuvarande styrelse eftersöker allas olika erfarenheter och kunskaper. I år söker vi särskilt efter aktiva inom valberedning och suppleanter till styrelsen. Vid behov finns utrymme för överlämning. Din insats arvoderas. Skriv några enkla rader om dig själv till valberedningen.td3@gmail.com snarast möjlig så hör valberedningen av sig för ett samtal.

Valberedningen kommer inför årsmötet att finnas tillgänglig på träffpunkt för närmare information samt ta kontakter via dörrknackning. Valberedningen återkommer med tidpunkt för träff.

Bästa hälsningar,
Valberedningen

Charlotte Reitti, Lisskulla Brenner och Melinda Parolin