Täckdiket 4 - Innergård

Vår grannförening utför arbete på sin innergård. Under pågående arbete är gården avspärrad och de önskar framföra att det är viktigt att avspärrningen respekteras och att man inte går över gården.