Undersökning av element

Under en tid har det varit problem med vattenskador från värmesystemet och dess radiatorer. På grund av skadorna behövs en sammanställning över vilka radiatorer som behöver bytas ut i fastigheten. 

Vi kommer behöva komma in i ert boende under dagarna
2/3 - Axgatan 2 till 12
3/3 - Axgatan 14 till 22

Arbete utförs under tiderna ca: 7:00 till 16:00

Har du inte möjlighet att vara hemma, meddela oss om vi kan gå in med huvudnyckel. Om hantverkarna inte kommer in i din lägenhet efter två försök tillkommer extra debitering.

OBS! Har du under senaste åren valt att installera en ny dörr samt cylinder som inte går under huvudnyckelsystemet och inte kan vara hemma behöver du meddela oss snarast för att lämna nyckel. 

Om du önskar att lämna nyckel eller meddela om ingång med huvudnyckel kontaktar du vår förvaltare Sara hos FF-Fastighetsservice på:

E-post: sagi@ff-fastighetsservice.se
Direkttelefon: 031-512 54 925
Växel: 0771- 330 300