Uppdatering kring bomnycklar

Låsen vid bommarna har bytts så att de nu tar både A-nycklar och den nyckeltyp dom tidigare annonserats. Det går därför nu att fortsätta köpa a-nycklar hos låssmed för att få tillgång till bommar.