Uppdatering kring värmen

Värmesystemet i fastigheten är nu på och skall fungera i samtliga bostäder. 

Ale VVS har därmed satt på värmen i systemet.