Uppföljning - Översyn badrum

Vi har sett över över förutsättningarna för garantibesiktning gällande badrumsrenoveringarna och stambytet som genomfördes 2010-2011.

Tidsram för just garantibesiktning gäller 2 år från slutbesiktning och har passerat sedan ett par år.

För att ändå se över den allmänna statusen så har vi under hösten samlat in svarstalonger där man fått lämna in ev anmärkningar.

Diskussion pågår för närvarande med Erlandssons Bygg gällande vilka anmärkningar som går på garantin och vi återkommer så snart diskussionerna är färdiga.

OBS: Flera av anmärkningarna gällde att vattnet rinner undan dåligt i dusch/badkar. Detta är någonting som man själv ansvarar för och åtgärdar via att rensa golvbrunnen.