Uppföljning - Översyn badrum/stambyte

En längre pågående diskussion med Erlandssons Bygg har nu avslutats. Endast ett fåtal av de ärenden som anmäldes i höstas godkändes falla under garantivillkoren och dessa ärenden har åtgärdats.

Övriga ärenden bedömdes inte falla under garantin och ev åtgärd är således någonting respektive boende själv ansvarar för.

Önskar man få hjälp med åtgärd finns möjlighet att felanmäla till HSB och be om ett kostnadsförslag.