Värmen sätts på

Värmesystemet har nu satts på. Det kan ta några timmar från skrivande stund kl 15.00 förrän värmen når alla lägenheter, eftersom värmen transpoteras genom hela fastigheten. Rörmockare från Länsförsäkringförsäkrigar kommer att komma förbi imorgon för att kontrollera systemet, om det fungerar som det var tänkt. Alla boende uppmanas därmed att sätta sina termostater.
Om du upptäcker imorgon att dina element fortfarande är kalla kan ni skicka ett mail till styrelsen på tackdiket3@gmail.com. Skicka inte felanmälan till HSB. 
Om du upptäcker att ditt element läcker, så kan du stänga av ventilen i städskåpet i köket och kontakta HSB eller jour.