Vattenläcka

Hej!

Under natten har det skett en vattenläcka i förrårdsrummen mellan Axgatan 6-8. Övertrycksventilen på värmesystemet har spruckit. Optimal och Re-pipe har påbörjat arbetet med att få bort vattnet. Just nu kan ni inte komma åt era förråd, eftersom vattennivån är fortsatt hög och sanering pågår. Har ni något som ni akut behöver ta ut ur ert förrådsrum har ni möjlighet att gå ner vid Axgatan 6. Tänk på att inte gå ner i det fall ni inte absolut måste, eftersom det kommer störa saneringsarbetet. 

Styrelsen kommer att uppdatera hemsidan kontinuerligt så fort vi vår mer information.