Viktig information om avgiftshöjning 2024 och byte av ekonomisk förvaltning

Styrelsen vill informera samtliga brf-medlemmar om att en avgiftshöjning på 10 % kommer att genomföras från och med januari 2024. En ytterligare höjning på 10 % kommer sedan att genomföras från och med april. Detta beslut har tagits efter en noggrann ekonomisk analys och i samråd med vår nya ekonomiska förvaltning (läs mer om detta nedan).

Beslutet har inte tagits lättvindigt, men det är nödvändigt med tanke på det ekonomiska läget där bland annat höjda räntor och stundande nödvändiga renoveringar av fastigheten behöver finansieras. Den ovanligt höga avgiftshöjningen är inte unik för vår förening, det är tyvärr något som flera BRF:er behövt eller kommer behöva göra i närtid.

Vi förstår att avgiftshöjningen kan vara en utmaning för många av er, och vi beklagar eventuella olägenheter det kan medföra. Vi är tacksamma för ert samarbete och förståelse.

Styrelsen vill även informera att vi från och med årsskiftet kommer att anlita Bredablick som vår nya ekonomiska förvaltning. Vår nuvarande ekonomiska förvaltning har under en tid brustit i sin kompetens och samarbete, vilket bidragit till att föreningens ekonomiska förvaltning inte hanterats korrekt och i enlighet med kontraktet.

Samtliga boende kommer få mer information via brev från Bredablick kring årsskiftet. Observera att förvaltningsbytet innebär att fakturan för januari månad kommer att skickas ut via brev. Information om hur du anmäler e-faktura och autogiro kommer att finnas i brevet från Bredablick.