Viktig information om brandsäkerhet

För att säkerställa vår gemensamma trygghet och minska brandrisken i våra trappuppgångar, uppmanar styrelsen att inte förvara barnvagnar och andra föremål i trapphusen.

Varför är detta viktigt?
Denna åtgärd är nödvändig på grund av en allvarlig avvikelse som upptäcktes av Anticimex under deras senaste brandskyddsrond. Deras rapport understryker att barnvagnar och andra föremål som placeras i trapphusen kan öka brandrisken och även förhindra snabb och säker utrymning vid en nödsituation.

Vad behöver du som boende göra?
Styrelsen ber er att förvara barnvagnar och dylikt på annan plats än trapphuset, exempelvis i lägenhetsförråd, cykelrum eller i er lägenhet.

Vi förstår att detta kan innebära vissa justeringar i vardagen, men er säkerhet och vårt gemensamma ansvar är av yttersta vikt. Tack för er förståelse och samarbete i att göra våra trappuppgångar säkrare!