Viktigt meddelande från styrelsen i Brf Täckdiket 3

Vi har problem med läckande element. Därav ber vi er medlemmar samt hyresgäster var mycket observanta på eventuella läckage från era element. Gäller också element i trappuppgång samt förråd. Vid minsta lilla läckage, måste ni omedelbart meddela ff fastighetsservice samt styrelsen!

Det finns kopplingar med kran (2st) i köksväggen att stänga vid läckage. Dessa kranar finns oftast till höger eller vänster när du går in i ditt kök. Bakom en lucka. Denna lucka måste i samtliga lägenhet gå att öppna snabbt och lätt. För att kunna minska eventuellt läckage. Styrelsen arbetar med problemet och för ett utbyte av element under hösten.

Vi vill också påminna om vår brandsäkerhet. Där det bla är viktigt att våra trapphus är rena. Dvs att det inte finns brännbart material eller annat material i våra trapphus. Annat material är i vägen för städpersonal samt kan också vara i vägen vid eventuell utrymning. För rullator samt liknade hjälpmedel kan styrelsen ge dispens. Det är också mycket viktigt att vi alla har en fungerande brandvarnare i vår lägenhet.

Trevlig sommar!
Styrelsen