Andrahandsuthyrning


Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

För att hyra ut din bostadsrätt i andrahand behöver du tilltåelse av styrelsen. Det är därför viktigt att du skickar in ansökan om att hyra ut din bostadsrätt i andrahand. Styrelsen prövar då om du har giltiga skäl till att hyra ut lägenheten. Ett giltigt skäl kan bland annat vara:

  • Du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop
  • Du ska arbeta, studera, göra lumpen eller vårda en anhörig på annan ort (som du inte enkelt kan pendla till)
  • Du ska hyra ut till egna barn eller närstående
  • Du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadsläget
OBS: För att få godkännande av styrelsen krävs det att du redan har en tilltänkt som skall flytta in i lägenheten. Ett generellt godkännande om uthyrning ges ej.

Vid otillåten uthyrning

Av 7 kap 18 § i Bostadsrättslagen anges det att styrelsen har lov att förverka nyttjanderätten till bostaden i det fall en lägenhet har hyrts ut i andrahand utan behövligt godkännande från styrelsen eller tillstånd. Föreningen får då lov att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

Andrahandsuthyrning av hyresrätt

För att få lov att hyra ut din hyresrätt i andrahand krävs det samtycke från hyresvärden. Det är därför viktigt att du skickar in ansökan om att hyra ut din hyresrätt i andrahand. Hyresvärden prövar då om du har giltiga skäl till att hyra ut lägenheten. Ett giltigt skäl kan bland annat vara:

  • Du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop
  • Du ska arbeta, studera, göra lumpen eller vårda en anhörig på annan ort (som du inte enkelt kan pendla till)

OBS: För att få godkännande av hyresvärden krävs det att du redan har en tilltänkt som skall flytta in i lägenheten. Ett generellt godkännande om uthyrning ges ej.

Önskar du att hyra ut?
Kontakta hyresvärden på tackdiket3@gmail.com eller fyll i din information under fliken kontakt.

Vid otillåten uthyrning:

Som hyresgäst är du skyldig, i enlighet med 12 kap 39 § Jordabalken, att inhämta hyresvärdens samtycke för att hyra ut eller upplåta lägenheten till någan annan för självständigt brukande, med undantag för om hyresnämnden har gett tillstånd. I det fall lägenheten hyrs ut olovligt utan giltig ursäkt har hyresvärden rätt att säga upp lägenheten i förtid, i enlighet med 12 kap 42 § 1st 3 p Jordabalken.

Blankett för andrahandsansökan

Vad räknas som andrahandsuthyrning?

Det är fråga om andrahandsuthyrning när en boende upplåter sin bostad till någon annan för självständigt brukande.

Avgift vid uthyrning

Vid uthyrning av lägenheten i andrahand tillkommer en kostnad på 10 % av ett prisbasbelopp per år utslaget på varje månad. 

Andrahandsuthyrning i föreningens stadgar

§ 39 Andrahandsupplåtelse
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.


Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid och ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd.

Samtycke till andrahandsupplåtelse behövs inte;
• om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i bostadsrättsföreningen, eller
• om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller en region.

När samtycke inte behövs ska bostadsrättshavaren genast meddela styrelsen om andrahandsupplåtelsen.