Revisor


Revisorernas uppgift är att ta tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen genom granskning av föreningens ekonomi.

Den externa revisorn skall granska årsredovisningen och se efter hur verksamheten sköts i stort, såsom ansvarsfördelning mellan ledamöter och föreningens förvaltning och rutiner. När året är slut skriver revisorn en revisionsberättelse, som bl.a. beskriver hur granskningen skett.

Den interna revisorn skall löpande gå igenom räkenskaper, inkomster och utgifter.

Extern revisor

För den externa revisionen anlitar föreningen PWC.
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning.


Intern revisor

Internrevisor

Namn: Päivi Lövestig
Uppgång: 16

Övrigt: 

Revisorssuppleant

Namn:  Anna-Lena Nises

Övrigt: