Parkeringen


Föreningen har under 2015 totalrenoverat parkeringarna, med fina/breda p-platser och tydlig uppmärkning som följd. Det finns även gott om besöksparkeringar!

Parkeringsplats erbjuds i mån av tillgång och så länge det finns lediga platser får du hyra obegränsat antal. Det är dock alltid lägenhetsinnehavaren som debiteras avgiften.

För att hyra eller säga upp parkeringsplats använder du kontaktformuläret längre ned på denna sida.

Anmälan av ny parkeringsplats skall ske senast 3 veckor innan ändringen skall gälla så att styrelsen kan administrera ansökan och informera FF-Fastighetsservice som sköter faktureringen.

Parkeringsplats hyrs månadsvis med 1 månads uppsägningstid, men vid avflytt är det avflyttningsdatumet som gäller.

På hyresavierna som skickas ut via FF-Fastighetsservice framgår vilken parkeringsplats du hyr.
Parkeringsnumrena är i den serie som börjar på 6, se exempel:
6001 är parkeringsplats nr 1
6050 är parkeringsplats nr 50
6110 är parkeringsplats nr 110.

Vid problem med felparkerade bilar kontakta Europark på 0771 40 101 20.


Vanlig parkering

Föreningen har även ett antal "vanliga" parkeringsplatser.

Hyran för dessa parkeringsplatser är 275 kr/månad.
För extern hyresgäst tillkommer moms 25% enl skatteverkets regler.

Parkering med elstolpe (Ej för elbil)

Föreningen har ett större antal parkeringsplatser utrustade med elstolpe, för att man skall kunna nyttja kupé-/motorvärmare. Detta innebär t.ex. att man slipper skrapa rutor under vintertid samt undviker kallstarter på bilen, vilket minskar slitage och bränsleförbrukning.

Hyran för parkeringsplats med elstolpe är 375 kr/månad. (Elförbrukning ingår)
För extern hyresgäst tillkommer moms 25% enl skatteverkets regler.
Den som hyr parkeringsplats med elstolpe får nycklar till elstolpen utdelade till sig. Instruktion för elstolpen finns upplagd under Dokument.

Parkering för elbil

Föreningen har 12 parkeringsplatser för elbil.

Hyran för dessa parkeringsplatser är 550 kr/månad. Till detta tillkommer kostnad för elförbrukning och administration. Kostnaden för elen faktureras av vår förvaltare. Priset för förbrukningen av el debiteras på aviutskicket efter användning. Den som hyr parkeringsplats med laddstolpe får tillgång till ett kort som använts för att bekräfta vem som använder elen. 

Uthyrning av elbilsplats är enbart tillgängligt för medlemmar i föreningen.


Kontaktformulär

Gäller ändringen flera platser gör du om proceduren och skickar in flera meddelanden

Kom ihåg: Du behöver klicka på ”Skicka meddelande” igen efter att du har bekräftat att du inte är en robot. Om texten är kvar i fälten har meddelandet inte skickats.

Om du inte har fått svar på er anmälan inom en vecka bör ni kontakta Bredablick.