Avgiftshöjning

Från och med den 1 april 2022 kommer avgiften för samtliga bostadsrätter höjas med 2 % för att möta ökade kostnader och inflation.