Valberedningen


Valberedningens uppgift är att under året arbeta fram förslag på nya kandidater till styrelse, internrevisor och valberedning.


Innan föreningsstämman förbereder de sig genom att fråga föreningens medlemmar om vilka som är intresserade av att åta sig dessa förtroendeuppdrag. De arbetar sedan utifrån dessa kandidaters erfarenheter och personligheter för att sätta samman ett förslag för föreningens bästa. Det är viktigt att alla förtroendevalda arbetar bra tillsammans, men med det sagt är det ofta olika kunskaper och personligheter som kompletterar varandra så att föreningen får en väl fungerande styrning. Kandidaterna kan bestå både av tidigare förtroendevalda, samt av nya intressenter som vill bidra till föreningens utveckling. Det är inget som hindrar att valberedningen föreslår sina egna ledamöter till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer eller andra förtroendeuppdrag i föreningen. Självklart kan medlemmarna på föreningsstämman komma med andra förslag än valberedningens.


Du är alltid välkommen att kontakta valberedningen för att anmäla ditt intresse av att påverka via ett förtroendeuppdrag eller om du har övriga frågor och funderingar!


Valberedningen nås på: valberedningen.td3@gmail.com


Medlemmar i valberedningen

Namn: Agnieszka Pawlowicz
Uppgång:  12
Telefon:
E-post: valberedningen.td3@gmail.com

Namn: Mikael Åkerberg
Uppgång: 14
Telefon:
E-post: valberedningen.td3@gmail.com

Namn: Diego Penaloza Corredor
Uppgång: 20
Telefon:
E-post: valberedningen.td3@gmail.com