På grund av dräneringsarbetet blir det ingen vårstädning i år. Istället ställs en container upp vid miljörummet 18-19 maj för grovsopor. Släng ej gips, elektronik eller kemikalier. En ny cykelparkering vid hundrastgården är på gång – mer info kommer!

Läs mer

Elbilbox som hanterar skötsel av laddstolpar för elbil har meddelat att det förekommer problem med vissa av laddboxarna. Styrelsen önskar därför att informera att det under helgen kan hända att vissa laddstolpar är strömlösa.

Läs mer

I december 2023 informerade styrelsen om en avgiftshöjning på 10 % från och med januari 2024, samt en ytterligare höjning på 10 % från och med april 2024. Styrelsen vill förtydliga att höjningen som sker i april kommer att vara 9 %.

Läs mer

UPPDATERING 2 TISDAG 9/1: Reparationen ska nu vara klar. Det kan dock dröja lite innan det är fullt tryck i ledningarna.

Läs mer
Påminnelse om gemensamt ansvar i miljöhuset

Med denna nytagna bild av miljöhuset vill styrelsen påminna om vikten av att vi alla hjälps åt att hålla miljöhuset rent och snyggt. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att sopkärlen inte blir överfulla.

Läs mer

Föreningen håller nu på med byte av ekonomisk förvaltning. Frågor kring ekonomisk förvaltningen (hyror, parkering) behöver framöver ställas till dem.

Läs mer

Samtliga lås har plockats bort från tvättavlan. Om ni önskar boka en tid behöver ni se till att ert lås har ert lägenhetsnummer markerat.

Läs mer