Vattenläcka har skett i förråden mellan Axgatan 6-8. Sanering pågår. För mer information, klicka här.

Läs mer

Vi har uppmärksammats att det finns en del frågetecken gällande det pågående relining-arbetet. Därför har vi Tisdag den 21/3, 18.30 - 19.30, i styrelserummet på markplan; en frågestund med representanter från styrelsen.

Läs mer

Felaktigt belopp har angetts på avgiftsfakturor. Vid inbetalning av avin kan ni räka bort den del av fakturan som avser retroaktiv betalning. Har ni redan betalat kommer det justeras till nästkommande utskick av avier.

Läs mer

Priserna för att stå på vår gästparkering har ändrats. Det kommer framöver att kosta:5 kr per timme och 35 kr per dygn. En serviceavgift dras om ni använder Easy Park.

Läs mer

För att förlänga livstiden på våra avloppsstammar kommer föreningen under våren att renovera dem med hjälp av relining. Detta är ett omfattande arbete som kommer påverka alla boende i fastigheten under en kortare period. Klicka för att läsa mer.

Läs mer

Från och med den 1 april 2022 kommer avgiften för samtliga bostadsrätter höjas med 2 % för att möta ökade kostnader och inflation.

Läs mer

Styrelsen har nu 6 parkeringsplatser för elbil tillgänglig. Hyran för dessa parkeringsplatser är 550 kr/månad. Till detta tillkommer kostnad för elförbrukning med ett påslag om 20 % per KwH. Vänligen kontakta styrelsen om du önskar en plats.

Läs mer

Den 6/9 kommer varmvattnet stängas av från 7.30 och kommer vara avstängt fram till eftermiddagen. Varmvattnet kommer vara avstängt i samtliga lägenheter. Detta är på grund av att vi kommer byta ut värmeväxlaren.

Läs mer