Problem med elboxar till elbil

Elbilbox som hanterar skötsel av laddstolpar för elbil har meddelat att det förekommer problem med vissa av laddboxarna. Styrelsen önskar därför att informera att det under helgen kan hända att vissa laddstolpar är strömlösa.