Styrelsen


Styrelsens uppdrag innebär bland annat att:

- Se till att föreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.
- Se till att föreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler.
- Ta hand om alla praktiska frågor som rör föreningen.
- Förvalta de beslut som årsstämman fattat.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse innebär ett stort ansvar, men är samtidigt givande och lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning, samt nya kontakter.


Styrelseledamöter


Ordförande

Namn: Peter Svensson
Uppgång: 12
Ansvarsområde: Låstaggar

Kassör

Namn: Ana-Maria Gheorghe
Uppgång: 28
Ansvarsområde: 

Sekreterare

Namn: Sabina Pedersen Jonsson
Uppgång: 2
Ansvarsområde: Hemsidan, Medlemsinformation

Ledamot

Namn: Anders Lagerberg
Uppgång: 6
Ansvarsområde: 

Ledamot

Namn: Åke Nises
Uppgång: 14
Ansvarsområde:

Ledamot

Namn:  Isak Sylvin
Uppgång: 8
Ansvarsområde:


Suppleanter


Suppleanterna är ersättare för styrelseledamöterna och fungerar som reserv ifall någon ledamot avgår. De sitter oftast med på styrelsemötena för att hålla sig uppdaterade och insatta de aktuella ärendena, men har dock ingen beslutsrätt. Suppleanterna har samma tystnadsplikt som ledamöterna.

Suppleant

Namn: Rickard Bjärkerud
Uppgång: 4
Ansvarsområde:

Suppleant

Namn: Hanna Magnusson
Uppgång: 18
Ansvarsområde: Medlemsinformation