Föreningsstämma

Onsdag 28 maj 2014, kl 18.00

Välkomna till årets föreningsstämma som vi likt tidigare år håller i Bifrostkyrkan.
Kallelse med dagordning har delats ut till samtliga bostadsrättsinnehavare.

För årsredovisning avseende 2013 se Dokument.