Föreningsstämma

Måndag 18/5, kl 18-21 i Bifrostkyrkan Kallelse med dagordning har delats ut till samtliga medlemmar. Välkomna!