Postboxar

På tisdag 27/2 kl 08:00 kommer arbetet med att montera postboxar att påbörjas.
Dessa kommer att sitta där den blå tejpen anvisar.