Problem med radiatorer

Styrelsen har nu på senaste fått många mail kring värmesystemen och icke fungerande radiatorer. I många lägenheter har detta varit på grund av att det har varit för mycket luft i elementen. Vi har gett HSB uppdrag att utreda vad det är som bidrar till varför det är mycket luft i systemet. Om ni önskar att veta mer om hur vårt system fungerar kan ni kolla på dokumentet ''Hur värmer vi vår fastighet''. Detta dokumentet ligger under fliken ''dokument''.