Städdag och container för grovsopor 30-31 mars

Vi planerar att lägga vårens städdag något tidigare än vanligt. Städdagen är planerad till den lördagen den 30 mars och under helgen kommer det finnas en container på plats för alla boende att kunna utnyttja och slänga eventuella grovsopor som rensats ut.

Inga grovsopor får ställas i vårt miljörum i väntan på containern.