Uppdaterad information om dränering

Styrelsen har under dagen haft startmöte med HTE  (de som genomför arbetet) och Optimal Service. Projektet kommer att pågå under ca ett halvårstid, som senast den 31 juli 2024. 

Under projektets gång kommer HTE behöva montera ner de altaner som finns. Exakt tidsplan för när detta kommer ske är inte fast ännu, information om exakt datum för specifika altaner kommer ske med minst 2 veckor. HTE kommer under nästa vecka ta fram en översiktsplan för när saker kommer ske. Information om när och hur det kommer ske med altanerna kommer alltså komma ut i god tid.