Lägenhetsnummer


Vid flytt vill skattemyndigheten ha reda på vilket lägenhetsnummer du flyttar in i.

Därför har vi denna översättningstabell mellan föreningens interna lägenhetsnummer och myndigheternas lägenhetsnummer.

Myndigheternas nummer måste alltid användas tillsammans med adressen, dvs uppgångens nummer (Axgatan 2-28)

Föreningen använder enbart de interna nummerna som är mellan 1 och 136.


Hur fungerar numren?

Föreningens nummer är löpande 1-136 där lägenheterna räknas nerifrån och upp från uppg 2 till uppg 28, när du står på gården.

Myndigheternas nummer är 4 siffror där de två första är våningen, 10 är entréplan och 11, 12 och 13 är 1, 2 resp 3 trappor upp. De sista två siffrorna är lägenheten räknat från vänster på varje våningsplan och är i vårt hus 01, 02 eller 03. Dessa siffror måste alltid vara tillsammans med adressen (Axg 2-28)


lgh 1 Axg 2 nr 1001

lgh 2 Axg 2 nr 1103

lgh 3 Axg 2 nr 1203

lgh 4 Axg 2 nr 1303

lgh 5 Axg 2 nr 1102

lgh 6 Axg 2 nr 1202

lgh 7 Axg 2 nr 1302

lgh 8 Axg 2 nr 1002

lgh 9 Axg 2 nr 1101

lgh 10 Axg 2 nr 1201

lgh 11 Axg 2 nr 1301

 

lgh 12 Axg 4 nr 1001

lgh 13 Axg 4 nr 1103

lgh 14 Axg 4 nr 1203

lgh 15 Axg 4 nr 1303

lgh 16 Axg 4 nr 1102

lgh 17 Axg 4 nr 1202

lgh 18 Axg 4 nr 1302

lgh 19 Axg 4 nr 1002

lgh 20 Axg 4 nr 1101

lgh 21 Axg 4 nr 1201

lgh 22 Axg 4 nr 1301

 

lgh 23 Axg 6 nr 1001

lgh 24 Axg 6 nr 1103

lgh 25 Axg 6 nr 1203

lgh 26 Axg 6 nr 1303

lgh 27 Axg 6 nr 1102

lgh 28 Axg 6 nr 1202

lgh 29 Axg 6 nr 1302

lgh 30 Axg 6 nr 1002

lgh 31 Axg 6 nr 1101

lgh 32 Axg 6 nr 1201

lgh 33 Axg 6 nr 1301

 

lgh 34 Axg 8 nr 1001

lgh 35 Axg 8 nr 1103

lgh 36 Axg 8 nr 1203

lgh 37 Axg 8 nr 1303

lgh 38 Axg 8 nr 1102

lgh 39 Axg 8 nr 1202

lgh 40 Axg 8 nr 1302

lgh 41 Axg 8 nr 1002

lgh 42 Axg 8 nr 1101

lgh 43 Axg 8 nr 1201

lgh 44 Axg 8 nr 1301

lgh 45 Axg 10 nr 1101

lgh 46 Axg 10 nr 1201

lgh 47 Axg 10 nr 1301

lgh 48 Axg 10 nr 1001

lgh 49 Axg 10 nr 1102

lgh 50 Axg 10 nr 1202

lgh 51 Axg 10 nr 1302

lgh 52 Axg 10 nr 1103

lgh 53 Axg 10 nr 1203

lgh 54 Axg 10 nr 1303

 

lgh 55 Axg 12 nr 1001

lgh 56 Axg 12 nr 1101

lgh 57 Axg 12 nr 1201

lgh 58 Axg 12 nr 1301

lgh 59 Axg 12 nr 1102

lgh 60 Axg 12 nr 1202

lgh 61 Axg 12 nr 1302

 

lgh 62 Axg 14 nr 1101

lgh 63 Axg 14 nr 1201

lgh 64 Axg 14 nr 1301

lgh 65 Axg 14 nr 1001

lgh 66 Axg 14 nr 1102

lgh 67 Axg 14 nr 1202

lgh 68 Axg 14 nr 1302

 

lgh 69 Axg 16 nr 1001

lgh 70 Axg 16 nr 1101

lgh 71 Axg 16 nr 1201

lgh 72 Axg 16 nr 1301

lgh 73 Axg 16 nr 1102

lgh 74 Axg 16 nr 1202

lgh 75 Axg 16 nr 1302

 

lgh 76 Axg 18 nr 1101

lgh 77 Axg 18 nr 1201

lgh 78 Axg 18 nr 1301

lgh 79 Axg 18 nr 1001

lgh 80 Axg 18 nr 1102

lgh 81 Axg 18 nr 1202

lgh 82 Axg 18 nr 1302

 

lgh 83 Axg 20 nr 1101

lgh 84 Axg 20 nr 1201

lgh 85 Axg 20 nr 1301

lgh 86 Axg 20 nr 1001

lgh 87 Axg 20 nr 1102

lgh 88 Axg 20 nr 1202

lgh 89 Axg 20 nr 1302

lgh 90 Axg 20 nr 1103

lgh 91 Axg 20 nr 1203

lgh 92 Axg 20 nr 1303

lgh 93 Axg 22 nr 1001

lgh 94 Axg 22 nr 1101

lgh 95 Axg 22 nr 1201

lgh 96 Axg 22 nr 1301

lgh 97 Axg 22 nr 1002

lgh 98 Axg 22 nr 1102

lgh 99 Axg 22 nr 1202

lgh 100 Axg 22 nr 1302

lgh 101 Axg 22 nr 1103

lgh 102 Axg 22 nr 1203

lgh 103 Axg 22 nr 1303

 

lgh 104 Axg 24 nr 1101

lgh 105 Axg 24 nr 1201

lgh 106 Axg 24 nr 1301

lgh 107 Axg 24 nr 1001

lgh 108 Axg 24 nr 1102

lgh 109 Axg 24 nr 1202

lgh 110 Axg 24 nr 1302

lgh 111 Axg 24 nr 1002

lgh 112 Axg 24 nr 1103

lgh 113 Axg 24 nr 1203

lgh 114 Axg 24 nr 1303

 

lgh 115 Axg 26 nr 1001

lgh 116 Axg 26 nr 1101

lgh 117 Axg 26 nr 1201

lgh 118 Axg 26 nr 1301

lgh 119 Axg 26 nr 1002

lgh 120 Axg 26 nr 1102

lgh 121 Axg 26 nr 1202

lgh 122 Axg 26 nr 1302

lgh 123 Axg 26 nr 1103

lgh 124 Axg 26 nr 1203

lgh 125 Axg 26 nr 1303

 

lgh 126 Axg 28 nr 1101

lgh 127 Axg 28 nr 1201

lgh 128 Axg 28 nr 1301

lgh 129 Axg 28 nr 1001

lgh 130 Axg 28 nr 1102

lgh 131 Axg 28 nr 1202

lgh 132 Axg 28 nr 1302

lgh 133 Axg 28 nr 1003

lgh 134 Axg 28 nr 1103

lgh 135 Axg 28 nr 1203

lgh 136 Axg 28 nr 1303