Förvaltning

Fastigheten är föreningens största tillgång, varför underhålls- och driftfrågor har högsta prioritet!

Med en genomtänkt förvaltning ser man till att fastighetens värde säkras på lång sikt. En välskött och väl underhållen byggnad kostar långsiktigt mindre än en där föreningen kortsiktigt sparar in på nödvändigt underhåll.


Föreningen arbetar utifrån en underhållsplan där man beskriver de olika byggnadsdelarnas skick, den kvarvarande livslängden på olika byggnadsdelar, vilka tidsintervaller som gäller för olika underhållsåtgärder, vad åtgärderna beräknas kosta samt kostnadsfördelningen över tiden.


Vi verkar för ett jämnt och stabilt underhållsarbete, med vetskap om att förebyggande underhåll alltid är mer kostnadseffektivt än avhjälpande underhåll.


Föreningen anlitar Optimal Service för teknisk förvaltning och Bredablick för ekonomisk förvaltning.


Teknisk förvaltning

Tekniskt förvaltning innefattar byggadministration, teknisk rådgivning, underhållsplanering, energitjänster, upphandlingsstöd, förebyggande besiktningar, försäkringsstöd mm.


Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning innefattar administrativa tjänster och ekonomitjänster i form av budget och bokslutsarbete, förvaltningsberättelse, lägenhetsförteckning, överlåtelsehantering, hyres-/avgiftsavisering, löpande redovisning mm.


Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel innefattar trädgårdsskötsel, lokalvård, snö-/halkbekämpning, lägenhetstillsyn, felanmälan mm.